אהוד ברק בכפר הס

בעיות החקלאים על הקו התפר בנקודה הצרה ביותר של מדינת ישראל, בין היתר נבקר ברפת של משפחת ברגר.

כתב: אביחי אפוטה

צלמת: מאיה בן ניסן

 

רשומות קשורות