תאמץ חיים טובים יותר 1

Created by: Maya Ben Nissan, Anat Liptsin & Anna Sverzhinskaja
Cast: Yoram Ron,Vera Dovgalevsky & Chucha

יוצרות: מאיה בן ניסן, אנה סברז'נסקיה, ענת ליפצין
משתתפים: יורם רון, ורה דובגלבסקי, צ'וצ'ה

רשומות קשורות