תאמץ חיים טובים יותר 2

Created by: Maya Ben Nissan, Anat Liptsin & Anna Sverzhinskaja
Cast: Maayan Ashkenazi,Shmulik Naparstek & bela

יוצרות: מאיה בן ניסן, אנה סברז'נסקיה, ענת ליפצין
משתתפים: מעיין אשכנזי, שמוליק נפרסטק, בלה

רשומות קשורות